Liên Hệ

ICED COFFEE

Accouting : (0258) 6 283 848

Marketing : (0258) 6 524 524

– 49 Nguyen Thien Thuat street, Nha Trang – Tel: (0258) 2 460 777
– 146 Hung Vuong street, Nha Trang – Tel: (0258) 6 292 292
– 05 Hung Vuong street, Nha Trang – Tel: (0258) 6 503 456
– 44 – 46 Le Thanh Ton street, Vincom, Nha Trang – Tel: (0258) 6 523 523
– Tan Son Nhat Airport, HCMC, Viet Nam

EMAIL:

Kế toán:  acc@icedcoffee.vn

Kinh doanh: beans@icedcoffee.vn

Marketing: marketing@icedcoffee.vn

Nhượng quyền thương mại: franchise@icedcoffee.vn

BARCODE:

chart

TOP