Liên Hệ

  ICED COFFEE

  Accouting : (0258) 6 283 848

  Marketing : (0258) 6 524 524

  – 49 Nguyen Thien Thuat street, Nha Trang – Tel: (0258) 2 460 777
  – 146 Hung Vuong street, Nha Trang – Tel: (0258) 6 292 292
  – 05 Hung Vuong street, Nha Trang – Tel: (0258) 6 503 456
  – 44 – 46 Le Thanh Ton street, Vincom, Nha Trang – Tel: (0258) 6 523 523
  – Tan Son Nhat Airport, HCMC, Viet Nam

  EMAIL:

  Kế toán:  acc@icedcoffee.vn

  Kinh doanh: beans@icedcoffee.vn

  Marketing: marketing@icedcoffee.vn

  Nhượng quyền thương mại: franchise@icedcoffee.vn

  BARCODE:

  chart