Member Card

– Quý khách sẽ được cộng điểm sau mỗi lần sử dụng dịch vụ tại Iced Coffee.
– Khi Thành Viên đạt tổng số hóa đơn 1.000.000 đồng Thành Viên sẽ tích lũy được 50.000 đồng tiền thưởng.
– Khi đã sử dụng hết số tiền thưởng, thành viên vẫn được tiếp tục tích lỹ điểm để trở thành Thành Viên VIP của Iced Coffee và hưởng những quyền lợi khác

* Thẻ này được phát hành bởi công ty TNHH Sư Tử Trắng
* Thẻ được chấp nhận trong hệ thống Iced Coffee ( Xem thông tin chi tiết tại http://www.icedcoffee.vn hoặc facebook.com/icedcoffee2460777)
* Xuất trình thẻ trước khi thanh toán.
* Delivery: 058 246 0777