Liên Hệ

ICED COFFEE

Accouting : 058 6 283 848

Marketing : 058 6 293 399

– 49 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang – Tel: 058 2460777
– 4A Biệt Thự, Nha Trang – Tel: 058 6288882
– 146 Hùng Vương, Nha Trang – Tel 058 6292 292

EMAIL:

Kế toán:  acc@icedcoffee.vn

Kinh doanh: beans@icedcoffee.vn

Marketing: marketing@icedcoffee.vn

Nhượng quyền thương mại: franchise@icedcoffee.vn

BARCODE:

chart

TOP